Partners

  1. Linssen Agro
  2. Areal Agro
     
  3. Europees Sociaal Fonds (ESF)
    ROBA Laboratorium BV vindt ontwikkeling, innovatie en professionalisering van mens, team en het bedrijf erg belangrijk. Om die reden heeft in 2016 een ontwikkelingstraject plaatsgevonden voor alle medewerkers van ROBA Laboratorium BV gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door onderzoek, analyses, bijeenkomsten en intervisie is met elkaar gewerkt aan thema’s hoe we als bedrijf nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn met elkaar voor onze klanten. ROBA Laboratorium BV heeft zich in het traject laten adviseren en begeleiden door HortiCoach (www.horticoach.nl) en heeft hiervoor gebruik gemaakt van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (actie DI) van het Europees Sociaal Fonds (ESF).