Geschiedenis

ROBA is in Helmond gestart als een klein adviesbedrijf op het gebied van bedrijfsontwikkeling en innovatie in de agro- en de foodsector. Aanvullend hierop is later gestart met een laboratorium om de advisering (weten) te ondersteunen met analyses (meten). ROBA is sinds 1999 gevestigd in Deurne waar alle bedrijfsonderdelen van ROBA zijn samengevoegd op één locatie. ROBA bestond uit twee onderdelen: ROBA Advies en ROBA Laboratorium.

Op dit moment bestaat ROBA Laboratorium waar in totaal bijna 40 mensen werkzaam zijn. ROBA Laboratorium is een analyse organisatie waar het speerpunt ligt op de agrarische en de levensmiddelensector. ROBA Laboratorium richt zich van oudsher op de agrofoodbedrijven. Vanuit de opgebouwde expertise zijn de werkzaamheden inmiddels verbreed naar MKB en industriële bedrijven.