01-10-2017 / Nieuws

Onafhankelijke monstername vaste mest in samenwerking met Accremon BV

Per 1 oktober 2017 is het wettelijk verplicht om vaste mest met code 13 (gescheiden rundveemest) en code 43 (gescheiden varkensmest) te laten bemonsteren door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. Ook mengsels van mest waarin deze codes zitten vallen onder deze verplichting.


ROBA Laboratorium BV is voor deze onafhankelijke bemonstering geaccrediteerd conform AP06.


ROBA Laboratorium BV is een samenwerkingsverband aangegaan met Accremon B.V. en huurt de medewerkers van Accremon B.V. in om voor haar deze onafhankelijke bemonstering uit te voeren. Daarmee wordt voldaan aan alle voorwaarden om deze bemonsteringen uit te mogen voeren.


Krijgt u te maken met de verplichte onafhankelijke monstername, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met Accremon BV.


Wij bieden een organisatie met korte lijnen, waarin klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Hiervoor staat een team van medewerkers voor u klaar die allemaal een interne opleiding hebben genoten om als monsternemer actief te mogen zijn. Achter deze monsternemers staat een professioneel team voor planning en administratie om alles in goede banen te leiden.


Accremon BV is bereikbaar per telefoon 0413-289547,
per mail info@accremon.nl
zie ook www.accremon.nl