05-04-2017 / Blog

Calcium toegevoegd aan bemestingsanalyse

Om tot een beter bemestingsadvies te komen, is ons tuinbouwpakket uitgebreid met de analyse van beschikbare Calcium. Ook is het Magnesium-advies verhoogd. De ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan vanuit de praktijk na invoering van het nieuwe tuinbouw-advies met Calcium in combinatie met het verhoogd Magnesium-advies, zijn positief. Op verzoek van klanten en teeltbegeleiders zit het gehalte aan Beschikbare Calcium nu ook standaard in ons bemestingspakket voor asperge. Ook kiezen veel aardappeltelers voor de toevoeging van Calcium aan het bestaande akkerbouwpakket. Calcium is bij aardappels belangrijk voor de interne kwaliteit. Daarnaast kan het zijn dat we een bekalking adviseren terwijl de pH van de bodem voldoende hoog is. Dit advies is dan gebaseerd op basis van onvoldoende beschikbaar Calcium. Wilt u weten hoe het met de beschikbare Calcium op uw percelen is? Neem dan gerust contact op met Leon Swinkels (onderzoeksdeskundige Nematologie ROBA Laboratorium) of e-mail naar l.swinkels@robalab.nl.

     Symptomen van
     calciumgebrek aardappel.
Inwendige verbruining en holle knollen.