Waswater (in het kader van Wet Milieubeheer)


In het technisch informatiedocument "Luchtwassystemen voor de veehouderij" zijn eisen en richtlijnen voor de uitvoering en het gebruik van luchtwassers vastgelegd. Eén van deze eisen is dat er conform dit protocol onderzoek wordt uitgevoerd van het waswater van de betreffende luchtwasser(s).

ROBA Laboratorium beschikt, in samenwerking met ROBA Advies, over de juiste kennis en expertise op het gebied van luchtwassystemen om een onafhankelijk onderzoek van uw luchtwasser uit te voeren. De analyses worden onafhankelijk uitgevoerd en worden uitsluitend aan u gerapporteerd.

Voor het onderzoek van het waswater wordt onderscheid gemaakt in onderstaande onderzoekspakketten:
1. Chemisch pakket (ook voor combi-luchtwasser); bestaande uit analyses pH, ammonium en sulfaat.
2. Biologisch pakket bestaande uit analyses pH, ammonium, nitraat en nitriet.

Om een rapport op te stellen dat voldoet aan de eisen van het technisch informatiedocument voor luchtwassystemen, is het noodzakelijk om onderstaande gegevens aan te leveren:
* Leverancier en ammoniakemissie van de luchtwasser
* Groenlabelnummer van de luchtwasser
* Periode waarin de luchtwasser in gebruik is (vanaf vorige bemonstering)
* Aanvullend voor chemische luchtwasser: kopie uit vergunning Wet Milieubeheer waarop totale ammoniakemissie en dieren per stal staan vermeld
* Aanvullend voor chemische luchtwasser: zuurverbruik gedurende opgegeven periode

Indien bovenstaande gegevens niet bekend zijn, wordt een zo volledig mogelijk rapport opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Indien na uitgifte van het rapport in opdracht van de opdrachtgever aanpassingen gedaan moeten worden, kunnen hiervoor extra rapportagekosten in rekening worden gebracht.


Spuiwater (in het kader van Meststoffenwet)
 

Spuiwater is officieel een afvalstof, toch mag het spuiwater uit chemische luchtwassystemen als meststof worden afgevoerd, indien dit aan een aantal eisen voldoet. Hiervoor is een "Gebruikershandleiding spuiwater uit chemische luchtwasser" opgesteld, waarin de ontheffingsvoorwaarden zijn opgenomen op basis waarvan spuiwater als meststof mag worden afgevoerd.
Dit betekent dat deze "stikstofkunstmest" onderzocht moet worden op onderstaand onderzoekspakket:
3. Pakket spuiwater als meststof bestaande uit analyses pH, dichtheid, stikstof, nitraat en zwavel.

Abonnementsvorm
ROBA Laboratorium biedt een abonnementsvorm aan voor de bemonstering en analyse van het waswater van luchtwassystemen in de regio Zuidoost-Brabant / Noord-Limburg. Dit houdt in dat wij de bemonstering logistiek inplannen, zodat bemonstering en transport geen extra kosten met zich meebrengt.
Indien u zich aan wilt melden voor een abonnementsvorm, stuur dan uw gegevens via het contactformulier van het laboratorium o.v.v. "aanmelding abonnement" naar laboratorium@robalab.nl

Voor een bemonstering buiten de regio, niet in een abonnementsvorm of bemonstering voor onderzoek van spuiwater als meststof, worden deze aanvullende kosten wel in rekening gebracht.
Monsterformulier luchtwasser