Water
 

Drinkwater
Goed drinkwater is zeer belangrijk voor de gezondheid van het vee. Terwijl het diervoer op allerlei componenten wordt gecontroleerd, wordt dit bij het drinkwater vaak 'vergeten'. Omdat bijvoorbeeld een koe 100 tot 170 liter water per dag opneemt, kan een kleine verontreiniging al gevolgen hebben voor de melkproduktie en gezondheidsproblemen geven. Daarom is controle van het drinkwater belangrijk. ROBA Laboratorium bemonstert en analyseert het monster op bacteriële verontreinigingen en chemische parameters.

Abonnementsvorm
ROBA Laboratorium biedt een abonnementsvorm aan voor de bemonstering en analyse van het bronwater in de regio Zuidoost-Brabant / Noord-Limburg. Dit houdt in dat wij de bemonstering logistiek inplannen, zodat bemonstering en transport geen extra kosten met zich meebrengt.
Met deze onafhankelijke analyse conform de eisen van IKB, mist geen enkele varkens-, rundvee- of pluimveehouder de verplichte jaarlijkse bemonstering. Voor een bemonstering buiten de regio of niet in een abonnementsvorm, worden deze aanvullende kosten wel in rekening gebracht.

Indien u zich aan wilt melden voor een abonnementsvorm, stuur dan uw gegevens via het contactformulier van het laboratorium naar ons toe.

Indien u de monsters toch zelf wilt nemen, download dan het monsterformulier voor watermonsters.
Monsterformulier water