Monsters aanleveren

A. Zelf bemonsteren en aanleveren
Monsters kunnen van 8:30 uur tot 17:00 uur bij ROBA aangeleverd worden. Bemonsterings-materialen en monsterverpakkingen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij ROBA. Monsters die na 15.00 uur aangeleverd worden, worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Indien monsters na 15.00 uur aangeleverd worden en u deze dezelfde dag nog in behandeling wilt laten nemen, dient u hierover telefonisch contact op te nemen.

In onderstaand overzicht, staat per onderzoeksgebied de benodigde monsterhoeveelheid vermeld en het bij het monster aan te leveren monsterformulier.

Tabel 1
Onderzoeksgebied Monsterhoeveelheid Monsterformulier
Mest 500ml, 500gr Mest
Gehygiëniseerde mest 200ml Gehyg.mest
Grond 500gr Bodem-Nematologie
Voedingsmiddelen 200gr Voedingsmiddelen
Diervoeders 200gr Diervoeders
Waters 500ml Waters Spuiwater,  Luchtwasser
Pluimvee   Pluimvee

 

B. Bemonstering door ROBA
Indien u een bemonstering door een monsternemer van ROBA Laboratorium uit wilt laten voeren, kunt u zich via het contactformulier van het laboratorium hiervoor aanmelden. De kosten voor het nemen van monsters zijn op aanvraag verkrijgbaar.

C. Ophaaldienst
ROBA Laboratorium biedt de mogelijkheid om de monsters op te halen volgens een vaste logistieke planning. Indien in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg structureel voedingsmiddelen, mest- of bodemmonsters opgehaald worden, worden hiervoor geen extra kosten berekend.
Voor het incidenteel ophalen van overige monsters of voor het ophalen van monsters buiten de regio, dient u ten minste 2 dagen van tevoren contact met op te nemen en zijn de kosten op aanvraag verkrijgbaar.