Kwaliteitssysteem

ROBA Laboratorium werkt conform een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op ISO 17025. Op basis van deze norm heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) een erkenning verleend aan het laboratorium. Hierdoor borgen wij op de best mogelijke manier de uitvoering van onze onderzoeken en service naar opdrachtgevers.

ROBA Laboratorium beschikt over diverse erkenningen en wordt door onderstaande instellingen als voldoende gekwalificeerd:

Raad voor Accreditatie (RvA) RVA certificaat RvA verrichtingenlijst
Nederlandse Voedesel- en Warenautoriteit (NVWA)    
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)