Waspeen

Plekken op de hogere gedeeltes (zandkoppen) van een perceel waar waspeen achterblijft in groei. In de wortels van deze planten werden hoge aantallen van Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) aangetroffen. Dit aaltje heeft de planten kunnen aantasten omdat door o.a. stuifschade en dieper zaaien (zie verschillen in stand tussen de rijen) de planten op de drogere koppen minder snel opkwamen. Op de volgende foto is duidelijk te zien dat op het achterste gedeelte van het perceel, waar de grond wat zwaarder is, de waspeen wel goed is doorgegroeid.

Waspeen
Waspeen