Aaltjesonderzoek

Vrijlevende aaltjes, met name wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne), wortellesieaaltjes (Pratylenchus), Trichodorus spp. en cysteaaltjes: (onder andere bietencysteaaltjes) kunnen grote schade veroorzaken aan diverse gewassen. Om schade te voorkomen, is het van belang om uw percelen te laten bemonsteren op deze aaltjessoorten. In een standaard aaltjespakket worden de vrijlevende aaltjes bepaald. Aanvullend bestaat de mogelijkheid om ook cystenaaltjes of één soort vrijlevend aaltje te onderzoeken. Bij ieder aaltjesonderzoek ontvangt u een gewasgericht advies.

Klik op het aaltjesschema voor meer informatie.