Bodem

ROBA Laboratorium is specialist op het gebied van grondmonsters voor akkerbouw- en tuinbouwpercelen, siertuinen, gazon, stedelijk groen en sportvelden. Wij onderzoeken de monsters op de bemestingstoestand en de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Op basis van de analyseresultaten geeft ROBA Laboratorium een bemestingsadvies uit, zodat u ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium.

De beste tijd om een grondmonster te steken voor een bemestingsadvies is in de periode van oktober tot maart. Een goede bemonstering is de start van het bemestingsonderzoek. Het is daarom van essentieel belang dat deze correct wordt uitgevoerd. Indien u deze bemonstering door een monsternemer van ROBA Laboratorium uit wilt laten voeren, kunt u zich via het contactformulier van het laboratorium hiervoor aanmelden.
Indien u de monsters toch zelf wilt nemen, download dan de de instructies en het monsterformulier voor grondmonsters.

instructies
monsterformulier voor grondmonsters