ROBA Laboratorium

ROBA Laboratorium is een betrouwbaar en onafhankelijk laboratorium gevestigd te Deurne. Het laboratorium biedt een breed pakket analyses op het gebied van voedingsmiddelen, diervoeders, water, bodem, aaltjes en mest.

ROBA Laboratorium werkt voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en diervoedersector, de agrarische sector (akkerbouwers, veehouders, tuinders, loonwerkers), de overheid (gemeentes, proefbedrijven) en particulieren.

ROBA Laboratorium is een onafhankelijk laboratorium dat werkt conform de internationale norm ISO 17025, waarin de algemene eisen waaraan laboratoria moeten voldoen, zijn vastgelegd. Voor meer informatie omtrent de diverse erkenningen zie kwaliteitssysteem. Hierdoor voorziet ROBA Laboratorium de klant van een betrouwbare analyse. Indien gewenst, helpen we de klant met het opzetten van kwaliteitssystemen waarbij op een efficiënte en economische wijze het productieproces wordt bewaakt.

In het linkervenster staat meer informatie over de onderzoeksgebieden en de analyses die ROBA Laboratorium uitvoert.